Disclaimer - privacyverklaring

Disclaimer

1. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina van BAKHUIS KOUDETECHNIEK VOF. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

2. Bakhuis koudetechniek vof spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

3. Bakhuis koudetechniek vof verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

4. Bakhuis koudetechniek vof is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

5. Bakhuis koudetechniek vof mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Bakhuis koudetechniek vof is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

6. Behoudens deze disclaimer, is Bakhuis koudetechniek vof niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

8. Bakhuis koudetechniek vof behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Bakhuis koudetechniek vof de toegang tot de webpagina monitoren.

9. Wijzigingen van E-mail adressen en persoongegevens kunt u bij ons opvragen via email zie onze contactpagina, ook per sms op +31646282754 kunnen aanvragen hiervoor worden aangevraagd. U wordt dan binnen 14 dagen door ons geholpen in het wijzigen cq verwijderen van uw gegevens.

10. Wij zijn nooit aansprakelijk voor het verlies van gegevens door ongeoorloofde inbreuk op onze systemen in welke vorm dan ook, dit geldt tevens voor de door ons gebruikte cloud opslagservers.

11. Wij gebruiken uw privacy gegevens zoals naw gegevens alleen ten behoeve van fakturatie en het invullen van werkorder cq keurrapporten, deze gegevens zijn door u aan ons verleent, mocht u hier afstand van willen doen, dan kunt u dit ons via email laten weten

het verwijderen van gegevens tbv fakturatie is niet mogelijk omdat hier een bewaartermijn van 10 jaar op zit

wij zullen uw gegevens nimmer delen met wie dan ook, ook slaan wij deze nergens anders op dan bij de cloudservice van Snelstart, deze zal deze gegevens niet gebruiken omdat wij hun daar geen toestemming voor hebben gegeven. 

12. U zal Bakhuis koudetechniek vof, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze

disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

Bakhuis koudetechniek vof : de bevoegde uitgever van de webpagina;

gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen,

bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk)

kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken,

plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de

webpagina gebruikt;

de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of

videofragmenten en/of andere objecten;

schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren

data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.